Ana içeriğe geç

Garanti Gönderme

Bu servis ile garanti gönderimi yapabilirsiniz. Garanti gönderimi yapabilmek için öncelikle ürününüzü kaydetmeniz gerekmektedir. Ürün kaydı için Ürün Kaydetme servisini kullanabilirsiniz. 'externalOrderId' değeri entegrasyonu yapan firma tarafında benzersiz bir değer olması önerilir. Bu değer daha sonra garanti silmek için kullanılacaktır.

Request

curl --location --request POST '<BASE_URL>/individual-customers/warranty'
--header 'Content-Type: application/json'
--header 'Authorization: <jwtToken>'
--data '{
"merchantProductId": "<integer>",
"firstName": "<string>",
"lastName": "<string>",
"email": "<string>",
"phone": "<string>",
"countryCode": "<enum>",
"externalOrderId": "<string>",
"purchaseDate": "<string>",
"warrantyExpireDate": "<string>"
}'
bilgi

Telefon numarası formatı için aşağıdaki örnekler kullanılabilir:

  • 544 333 22 11
  • 5443332211
  • +905443332211
  • 905443332211
  • 05443332211
bilgi

purchaseDate ve warrantyExpireDate parametrelerinin formatı 01-01-2023 00:00 şeklinde olmalıdır. purchaseDate parametre gönderilmezse ürünün satın alındığı tarih olarak bugünün tarihi alınır. warrantyExpireDate parametre gönderilmezse ürünün garanti bitiş tarihi ürün bilgisi içerisindeki garanti süresi kadar ileri tarihe alınır.

Request Body

ParametreTipZorunlu
Açıklama
merchantProductIdintegerEvetGaranti gönderilecek ürünün id'si
firstNamestringEvetGaranti sahibinin adı
lastNamestringEvetGaranti sahibinin soyadı
emailstringEvetGaranti sahibinin e-posta adresi
phonestringEvetGaranti sahibinin telefon numarası
countryCodeenumEvetÜlke kodu
externalOrderIdstringEvetGaranti edilen ürünün fatura kodu
purchaseDatestringHayırÜrünün satın alınma tarihi
warrantyExpireDatestringHayırÜrünün garanti bitiş tarihi
Country Code Enum
TR
US
DE
GB
AE
NL
FR

Response

{
"individualCustomerProductId": "<integer>"
}